מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פרק ז פרשת צו

בנות יקרות

אנו ממשיכות את פרק ז בפרשת צו עם הלכות ודינים נוספים בקשר להקרבת הקורבנות.

לאחר שראיתן את הסרטון הבא השלמנה את עמודים : 54, 55

בהצלחה רבה