מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פרשת האזינו

פרשת שבוע-פרשת האזינו

מיד לאחר התפילה  נמשיך לשיעור פרשת שבוע-

פרשת "האזינו".

מצרפת קישור לדף פרשת שבוע שנעבוד עליו בכיתה. ניתן להדפיס אותו מהאתר

פרשת האזינו – הכנות לפטירת משה רבינו
פרשת האזינו – שירת האזינו (1)__פרשת האזינו – הכל רמוז בשירה