מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פרשת תרומה

תלמידים יקרים!

אנא היכנסו בשעה 10:00

Join Zoom Meeting
https://edu-il.zoom.us/j/91857438617סיסמא 2