מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פרשת וירא הפיכת סדום ועמורה

שלום תלמידים יקרים

מה שלומכם?

לפניכם שיעור תורה.

חומש בראשית פרשת וירא

פרק י"ט פסוקים ט"ו – כ"ט