מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פרשת שבוע וירא

בע"ה נתפלל בזום ב8:10 – להצטרפות לתפילה . נמשיך לשיעור פ.שבוע אותו נתחיל במשחק חוויתי ,

והפעם חדש חדש אנחנו לא רק צופות שווה ממש:):) בהמשך כמובן נלמד שיחה של הרבי נתנסה באופן אישי ומענין וניישם:)

כדאי להדפיס לשולחן שבת. פרשת וירא תשפא