מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פרשת שבוע- פרשת האזינו

9:30-10:00 מיד לאחר שיעור חגים נמשיך לשיעור פרשת שבוע-

פרשת "האזינו".

מצרפת קישור לדף פרשת שבוע שנעבוד עליו בכיתה. ניתן להדפיס אותו מהאתר:

http://www.chabad.org.il/ParashotArticles/Item.asp?ArticleID=736&CategoryID=78&ParashaID=53

שבת שלום!❤

שינוי גודל גופנים