מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פרשת תרומה- זכור

פרשת תרומה- זכור

צפי שוב במצגת על הפרשה,

למדי את השיחה של הרבי על ז’ אדר וחזרי עליה בשולחן שבת.

שולחת את המצגת על 4 הפרשיות, ועל ז’ אדר.

מצגת לפרשת תרומה

ז-אדר-שיחה-של-הרבי-סטרנא-שפרינגר

ארבע פרשיות

שינוי גודל גופנים