מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פתיחה חשבון

שיעור חשבון

 

בשעה טובה נתחיל את ספר חשבון נא הביאו את ספר חשבון מספר 7 לשיעור

שעורי בית עמודים 4-7