מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

קופסת נתינה כיתות ב

מרים ריבר ב2

פרומי אלפרוביץ ב2

מוריה מדר ב3

מושי רבינוביץ ב1

מוסיא שייקביץ ב2

אמונה ישראלי ב4

חיוש חיאב ב4

מרים וגובסקי ב4

הדס ציקוושוילי ב1

רחלי לבקיבקר ב2

אדל חרבי ב3

חיה דמיחובסקי ב4

שיינא פלס ב3

מושקי שיף ב2

שיינא סודקביץ ב2

חני שפרלינג ב3

מוסי כהן ב4

חנהלה שץ ב2

רוזה מיידנצ'יק ב2

חנה מיידנצ'יק ב4