מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

קישורים למשחקי שפה

https://wordwall.net/he/resource/62297072 מילים בקמץ פתח

 

https://wordwall.net/he/resource/62299378 מילה הגיונית או לא

 

https://wordwall.net/he/resource/62301819 גלגל המילים

 

https://wordwall.net/he/resource/62226853 איזה תמונה מתאימה למילה

 

https://wordwall.net/he/resource/62227526  חידון מילה ותמונה

 

https://wordwall.net/he/resource/62227717  פתח את התיבה קמץ פתח

 

https://wordwall.net/he/resource/62228308  לוטו מילה ותמונה

 

https://wordwall.net/he/resource/62251146  מה חסר במשפט

 

https://wordwall.net/he/resource/62253327 המשפט מתאים לתמונה ?

 

https://wordwall.net/he/resource/62287656 מיון זכר ונקבה