מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

קרבן שלמים מן הבקר פרק ג'

זהו תוכן פרטי