מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

קריאה ט חשוון האות ט עם קמץ סידור צלילים במילה עמ 65 66

זהו תוכן פרטי