מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ריכוז מטלות.

יום ראשון כ"ו טבת:

1. קישור למטלה בחומש.

2. קישור למטלה בגמרא.

 

יום שני כ"ז טבת:

3. קישור למטלה בחומש.

4. קישור למטלה בגמרא.

 

יום שלישי כ"ח טבת:

5. קישור למטלה בחומש.

6. קישור למטלה בגמרא.

 

יום רביעי כ"ט טבת:

7. קישור למטלה בחומש.

8. קישור למטלה בגמרא.

 

יום ראשון ד' שבט:

9. מטלה היום בגמרא – חוברת המציאה עמודים 144-145 = יש לצלם את הדפים ולשלוח למורה!

 

יום שני ה' שבט:

10. קישור למטלה בחומש.

11. קישור למטלה בגמרא.

 

יום רביעי ז' שבט:

12. מטלה היום בחומש – חוברת פשט התורה (פרשת צו) עמודים 16-17 = יש לצלם את הדפים ולשלוח למורה!

13. קישור למטלה בגמרא.

 

יום חמישי ח' שבט:

14. מטלה היום בגמרא – חוברת המציאה עמודים 150-151 = יש לצלם את הדפים ולשלוח למורה!.

 

יום ראשון י"א שבט:

15. קישור למטלה בגמרא.

 

יום שני י"ב שבט:

16. קישור למטלה בחומש.

17. קישור למטלה בגמרא.

 

יום שלישי י"ג שבט:

18. מטלה היום בחומש – חוברת פשט התורה (פרשת שמיני) עמודים 1-3.

19. קישור למטלה בגמרא.

 

יום רביעי י"ד שבט:

20. מטלה היום בגמרא – חוברת המציאה עמודים 158-160 = יש לצלם את הדפים ולשלוח למורה!.

 

יום ראשון י"ח שבט:

21. קישור למטלה בחומש.

22. קישור למטלה בגמרא.

 

יום שני י"ט שבט:

23. קישור למטלה בחומש.

24. קישור למטלה בגמרא.

 

יום שלישי כ' שבט:

25. קישור למטלה בחומש.

26. קישור למטלה בגמרא.

 

יום רביעי כ"א שבט:

27. מטלה היום בחומש – חוברת פשט התורה (פרשת שמיני) עמודים 4-6 = יש לצלם את הדפים ולשלוח למורה!.

 

יום חמישי כ"ב שבט:

28. קישור למטלה בגמרא.

 

יום ראשון כ"ה שבט:

29. קישור למטלה בחומש.

 

יום שני כ"ו שבט:

30. מטלה היום בחומש – חוברת פשט התורה (פרשת שמיני) עמודים 7-10 = יש לצלם את הדפים ולשלוח למורה!

############################################################################################################################
############################################################################################################################

 

יום ראשון ט' אדר:

1. מטלה היום בחומש – חוברת פשט התורה (פרשת שמיני) עמודים 11-14 = יש לצלם את הדפים ולשלוח למורה!

 

יום שני י"ז אדר:

2. קישור למטלה בחומש.