מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שברים – שיעור פתיחה ומשחק סימני התחלקות

זהו תוכן פרטי