מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כה תשרי- שבר כמנת חילוק המשך3

זהו תוכן פרטי