מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיחת סיכום

אני מחכה לכל הילדות שבוודאי עבדו במרץ ובחריצות,

במרחב הקולי לשיחה בשידור חי.

בשעה 13:00 בדיוק!