מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעורים יומיים, ח' חשון

ב"ה

תלמידים יקרים!

בימים אלו, שיש לנו פנאי יותר מהרגיל, בוודאי תלמדו את שיעורי החת"ת מתוך הספרים,

פה יובאו תקצירים ונקודות מתוך השיעורים היומיים להעיר לב הלומדים, ענו על השאלות בטופס המצורף.
בהצלחה!
המנהל.