מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור בנושא אומדן בכפל ובחילוק כיתה ה

זהו תוכן פרטי