מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור גאוגרפיה- המשך קנה מידה ה'

תלמידות יקרות!!!!

נמשיך בלמידת "קנה מידה"

בהצלחה!!!

המורה ספיר