מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור גמרא מספר – 1000 סוגיית אביי ורבא

זהו תוכן פרטי