מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור גמרא פרק "הכונס" דף נח ע"ב – "כיצד משלמת מה שנהנית" – שמין על גב שדה אחר

זהו תוכן פרטי