מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור גמרא 4220 – חביות של יין, תירוץ רב זירא