מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור גמרא 4221 – חביות של יין תירוץ אביי א