מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור גמרא 4222 – חביות של יין, תירוץ אביי ב