רשת חינוך חבד מעלין בקודש

שיעור גמרא 4223 – חביות של יין, סיכום הסוגייה ב

שינוי גודל גופנים