מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור גמרא 4223 – חביות של יין, סיכום הסוגייה