מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור גמרא

קישור לדף הגמרא הנלמדת 👇

https://www.themercava.com/app/books/metanav/6147

קישור זום לשיעור 👇

https://edu-il.zoom.us/j/5146747189