מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור הלכה כיתה ג דיני השבת אבידה

זהו תוכן פרטי