מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור זום ח- ח מרחשון

השיעור שלנו באנגלית בח' ביום שני ב13:00 עד 13:30

בשיעור היום נקרא יחד את המכתב של בת שבע ונכתוב משפטי השוואה בין כל אחת לבין בת שבע.

נתחיל להכיר את ההווה הפשוט ואת השימוש הנכון בו.

מחכה לכולכן  בזום : https://edu-il.zoom.us/j/8907007580