מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור חגים 2

תפילות יום הכיפורים

צפי הסרטון המצורף ושלחי למורה בהודעה

כמה תפילות מתפללים ביום כיפור