מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור חומש 4120 – תורת השלמים, שלמי תודה