מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור חומש 4121 – תורת השלמים, נדר או נדבה