מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור חומש 4122 – איסור חלב ואיסור דם