מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור חומש 4123 – תורת השלמים, מצות הנפה