מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור חסידות – ה' חשוון