מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור לשון ט חשון תשפא

זהו תוכן פרטי