מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור לשון קישור קבוע

קישור קבוע שיעור מדעים
אברהם שורץ

Join Zoom Meeting
https://edu-il.zoom.us/j/9504433472?pwd=aGVLZFFkT0NRTFNxeFVyS2VieTFrZz09

Passcode: 112233