מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור משנה בבא מציעא א א-ד

זהו תוכן פרטי