מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור משנה מסכת בבא מציאה פרק ב' משנה ח'

זהו תוכן פרטי