מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור נביא ט' סיון

שיעור בשעה 9:30. ניתן להכנס בלחיצה על הקישור הזה: https://us04web.zoom.us/j/76777251049?pwd=UjNNOFNwaHV6ZElOUEUzeWtjNHFTUT09