מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור קריאה מספר 22

זהו תוכן פרטי