מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור תורה מוקלט המלך המתוחכם

זהו תוכן פרטי