מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תפילה 8:30 אלול

תפילה – 8:45 – 9:45

  באמצעות זום💻📲

בוקר טוב תלמידים יקרים!

הכינו קופת צדקה מטבע וסידור

ולחצו כאן כדי להיכנס לכיתה

לתפילה חסידית