מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שמות ג' . מצגת פסוקים +הסבר.

זהו תוכן פרטי