מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שמות ה א-ט דו שיח בין משה ואהרן לפרעה

זהו תוכן פרטי