מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שעור תורה – ז' מר חשון יום ראשון

זהו תוכן פרטי