מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שפה- אומץ וגבורה

אתמול עסקנו בגבורתה של חנה סנש וענינו על שאלות 1-4 בעמוד 199.

היום נמשיך לעסוק בדמותה באמצעות קריאה של קטעים מיומנה בעמוד 200.

המשימות לאחר הקריאה:

  1. יש לפתוח מחברת שפה

לכתוב כותרת משנה , 'קטעים מתוך יומנה של חנה סנש'

ולענות על שאלות: 1, 4-9.

 

2. משימה נוספת: עמוד 228 שאלות 1, 2

 

בהצלחה!

במהלך היום אבקש ממספר תלמידים לשלוח לי את התשובות לבדיקה.