מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שפה – העשרת אוצר מילים – ז' בחשון

לרגל ז' בחשון ובקשת הגשמים,
פעילות העשרת אוצר מילים בנושא מים,
עקבי אחר ההוראות בדף המצורף!