מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שפה – יח חשון

בוקר טוב בנות כיתה ח'!
בטוחה שנהניתן מאודדדדד באש-לילה!!

נפגש לתפילה ושיעור שפה ב10:00

להתראות!