מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

יום הכיפורים

ב"ה

שיעור כתיבה

צפי במצגת הבאה ועני על השאלות

בהצלחה